องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 | เปิดอ่าน : 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การยื่นแบบภาษีป้ายและการกำหนดอัตราภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2558 | เปิดอ่าน : 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทร์ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อันต้องเสียภาษีโรงเรื
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2558 | เปิดอ่าน : 1
จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2558 | เปิดอ่าน : 17
ประกาศประมูลจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อด ๔๐๐๘ - บ้านคอนสวรรค์
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2558 | เปิดอ่าน : 19


วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน

แนะนำท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
(1 มกราคม 2560)

หนังสือราชการกรม

แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ