องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปูน ภายในหมู่บ้าน บ้าน หม้อ หมู่ที่ 4 เริ่มต้นจากบ้านนายวีระชัย สินทร ถึง สามแยกบ
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 5
ราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 8
ราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 6
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านนาพัง หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 9
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 6
โครงการต่อเติมเมรุบ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 5
ราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปูน ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฮุ้ง (ตอน๓) หมู่ที่ ๕ บ้านคอนสวรรค์ ตำบลเตาไห ด้วยวิธีประกวด
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 19
ราคากลางการจัดจ้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองฮุ้ง (ตอน 3) หมู่ที่ 5 บ้านคอนสวรรค์
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 | เปิดอ่าน : 10
พบข้อมูล  77  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร