องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


ประกาศ
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ภายใน ๑๕๐ วันนับแต่ตำแหน่งว่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 13 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมารายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 5 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2561 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 | เปิดอ่าน : 10 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2560 | เปิดอ่าน : 30 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 14 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2560 | เปิดอ่าน : 16
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐และกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2560 | เปิดอ่าน : 20
พบข้อมูล  8  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร