องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีพยากรณ์อากาศ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ–จัดจ้าง 2560 (ผด5)
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 - กันยายน 2560
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 5
สรุปผลการจัด-ซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 4
สรุปผลการจัด-ซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 (ฉบับเพิ่มเติมฉบับที่ 1)
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 15
สรุปผลการจัด-ซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (จ่ายขาดเงินสะสม)
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 10
สรุปผลการจัด-ซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 5
พบข้อมูล  6  เรื่อง  
แนะนำผู้บริหาร
(นายบัวลา พลยศ)
นายก อบต.เตาไห

ผู้บริหาร/สภา


ระบบ online กรมส่งเสริมฯ

ระบบข้อมูลข่าวสาร