ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญติภาษีที่ดนและสิ่งปลูกสร้า พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

ชื่อไฟล์ : VbR4OrkFri41317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้