ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าเเบบข้อเเข็งเเบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง