ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนเเสง (สีเหลือง) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

camera_alt ภาพกิจกรรม
การดำเนินการสนับสนุนให้มีระบบส่งต่อเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการ ลด ละเลิก บุหรี่ [17 พฤษภาคม 2565]
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [4 เมษายน 2565]
โครงการอบรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [4 เมษายน 2565]
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [28 มีนาคม 2565]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แนวคิด 3Rs รักษ์โลก poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
ขอเชิญชวนประชาชนตำบลเตาไห จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp