info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
group ฝ่ายบริหาร
นายบัวลา พลยศ
นายก อบต.เตาไห
โทร : 098-5862927
นายบัวลา พลยศ
นายก อบต.เตาไห
โทร : 098-5862927
นายโชคทวี ลำเพยพล
รองนายก อบต.เตาไห
โทร : 083-3517958
นายโชคทวี ลำเพยพล
รองนายก อบต.เตาไห
โทร : 083-3517958
นางคำไข่ สีเหลา
รองนายก อบต.เตาไห
โทร : 087-2382836
นางคำไข่ สีเหลา
รองนายก อบต.เตาไห
โทร : 087-2382836
นายคำเพียร แสนพรม
เลขานุการนายก อบต.เตาไห
โทร : 087-2984264
นายคำเพียร แสนพรม
เลขานุการนายก อบต.เตาไห
โทร : 087-2984264
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
โทร : 098-5862927