messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
สนามกีฬาและการบำรุงร้กษา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
ชมรมกีฬาเยาวชนตำบลเตาไห ศรีบุญเรื่อง FC poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 25
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 23
ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 36
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 36
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 39
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 41
ประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในที่โล่งการเผาหญ้า เผาขยะ มีความผิดทั้งจำทั้งปรับ แม้จะเผาในที่ของตนเองหากการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดเหตุรำคาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 41
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 8
ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ชนิดเปิดข้างเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลู poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 36
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 4
find_in_page ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์(E-Service)
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 5
แนวคิดสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้แคมเปญ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 55
ทีมฟุตบอลศรีบุญเรือง FC. poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 78
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 134 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7