ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานบุญพระนาไฮ ประจำปี 2567 [22 กุมภาพันธ์ 2567]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [8 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2567 [29 มกราคม 2567]
โครงการตั้งด่านปีใหม่ พ.ศ.2567 [29 ธันวาคม 2566]
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "สินเจริญเกมส์ ครั้งที่ 22" ประจำปีงบประมาณ 2567 [19 ธันวาคม 2566]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปี ๒๕๖๖ [5 กันยายน 2566]
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านคอนสวรรค์ [5 กันยายน 2566]
เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลสุขภาวะ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [4 กันยายน 2566]
กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร [9 สิงหาคม 2566]
การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [4 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 - 10 (ทั้งหมด 102 รายการ)