info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 โทร. 042- 219946

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
    volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คำสั่ง
folder ประกาศ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ภาพผู้ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโควิด19 ประจำปี 2564 [10 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการยกย่องผู้ปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต บริการประชาชนดีเด่น [27 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห นำโดย นายบัวลา พลยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบบลเตาไห สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [5 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร [24 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ในพื้นที่บ้านนาพัง หมู่ 2 [20 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
ร่วมกันแยกขยะติดเชื้อ #SAVE พนักงานเก็บขยะ [23 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ขั้นตอนการทิ้งขยะให้ถูกวิธี [28 พฤษภาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากผ้า ทางเลือกสำหรับผู้ไม่ป่วย [15 พฤษภาคม 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2 3 4
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555
นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี
รักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เตาไห
โทร : 097-3162555

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104