messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดั
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ขนาด 240 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเค poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดอุดรธานี grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม