messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 511
แผนอัตรากำลัง (ปี 2561-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 478
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1