messager
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
folder แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 404
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1